جهت ثبت سفارش در واتساپ پیام دهید

ReMedium Plus-Sub-Q

فیلر کره ای رمدیوم ساب کیو

همراه با لیدوکائین

:قابل استفاده برای

خط خنده

گونه

زاویه سازی

:توضیحات

غلظت HA: mg/ml 20

حجم: 1 میلی لیتر X 1 سی سی

سوزن UTV 25 G 13 mm (دیواره فوق نازک): سوزن

نواحی مورد استفاده: حجم پوست

نرخ اتصال عرضی: %80

 

قابل استفاده برای:
خط خنده گونه زاویه سازی
غلظت:
HA: mg/ml 20
حجم:
1 میلی لیتر X 1 سی سی
نرخ اتصال عرضی:
%80

نظر برای ReMedium Sub-Q Plus

هنوز نظری ثبت نشده است
نظر شما

راضی هستم راضی نیستم نظری ندارم